TREBALL I FORMACIO 2021 – 2022

El programa Treball i Formació té com a objectiu afavorir la contractació de persones en situació d’atur, a través del suport a entitats perquè duguin a terme accions d’experiència laboral, de formació, de coordinació i de suport tècnic.

Aquest Programa doncs es concreta en accions ocupacionals destinades a dur a terme projectes de millora de l’ocupabilitat de les persones treballadores, especialment les que tenen més dificultats d’accés al mercat laboral, per mitjà d’accions d’experiència laboral i de formació; i, si s’escau, accions de coordinació i suport.

Quines línies d’actuació desenvolupem?

  • LÍNIA JOVES: Per afavorir l’ocupabilitat de persones joves entre 17 i 21 anys que tinguin la condició de tutelats i extutelats per l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Les contractacions tenen una durada de 12 mesos.

PROJECTES 2021 – 2022

Des de Troca hem desenvolupat projectes dins de les àrees de Manteniment d’Espais EsportiusGestió de Residus i Repartiment Ecològic donant una oportunitat laboral a un total de 3 joves migrats sols. Els projectes s’han desenvolupat a les comarques del Segrià, la Noguera i el Pallars Jussà.

Projecte Finançat: