Troca som una empresa social innovadora sensibilitzada amb el medi ambient que treballem per oferir oportunitats laborals a persones que es troben en situació de vulnerabilitat social. L’empresa neix de les necessitats que detecta l’Associació Reintegra, principal impulsora de Troca, per oferir igualtat d’oportunitats a persones amb dificultats per inserir-se al mercat de treball.

La nostra tasca passa per fer una aposta per l’economia social, generant llocs de treball per a aquestes persones, formant-les i assessorant-les per ressorgir de la situació de precarietat i acompanyant-les en el seu transcurs d’inserció al mercat laboral ordinari. Establim connexions amb empreses del territori que ens sol·liciten serveis i oferim les vacants de treball a persones amb altres necessitats.

El sector d’activitat principal és el de la neteja ecològica, però també desenvolupem serveis en l’àrea de la missatgeria ecològica, la consergeria, la gestió de residus i manteniment forestall’atenció domiciliària i serveis d’hostaleria i càtering.

Som #SocialmentResponsables.

ELS NOSTRES VALORS

 • Col·laboració.
 • Compromís.
 • Empatia.
 • Igualtat d’oportunitats.
 • Iniciativa.
 • Responsabilitat social corporativa.
 • Solidaritat.
 • Sostenibilitat mediambiental.
 • Transparència.
 • Treball en xarxa.

ELS OBJECTIUS DE LA NOSTRA EMPRESA

A Troca donem la mà a les persones que més ho necessiten, els acompanyem en el seu procés d’incorporació al mercat de treball i aquests són alguns dels objectius clau que volem assolir:

 1. Ajudar a les persones a adquirir i potenciar hàbits i coneixements interdisciplinaris i tecnicoprofessionals que afavoreixin el procés d’inserció laboral.
 2. Actuar com a mediadors entre les necessitats de les persones i els diferents recursos de les comarques de Lleida. Volem connectar les persones amb les empreses del mercat laboral ordinari.

LA NOSTRA MISSIÓ

La nostra missió és facilitar els processos d’integració social i laboral de persones en risc d’exclusió social a través de la realització d’itineraris d’inserció on es treballen aspectes psicològics, socials i laborals per tal de ressorgir d’una situació laboral precària i enforntar-se al mercat laboral ordinari.

Visio


Missio

LA NOSTRA VISIÓ

 

La nostra visió és posicionar-nos en el mercat de les Terres de Lleida com un referent dins del sector de la neteja ecològica i els serveis de missatgeria ecològica i donar-nos a conèixer com un recurs laboral i social que contribueix activament i voluntàriament a la millora social, econòmica i ambiental.