SERVEIS NETEJA

Oferim solucions tècniques de neteja per a diferents espais, superfícies i equipaments.

Amb més de 12 anys d’experiència, la nostra empresa treballa per cobrir les demandes dels clients cobrint així les seves necessitats i oferint un servei que garanteixi els màxims estàndards de qualitat, higiene i seguretat.

Com ho fem?

  1. Establim un primer contacte i coneixem l’espai.
  2. Escoltem la demanda i necessitat del client.
  3. Escollim l’equip tècnic per a la prestació del servei.
  4. Disenyem el protocol d’actuació i metodologia de neteja.
  5. Executem el servei en els dies i horaris acordats amb el client.

SERVEIS DE NETEJA

NETEJA MANTENIMENT

Som especialistes en serveis de neteja convencional, posant a disposició personal qualificat i amb formació específica per tal d’oferir les millors prestacions, processos i serveis :

Neteja general d’espais: comunitats, oficines, llars, etc…

Neteja de manteniment d’instal·lacions

Neteja i desinfecció de paviments

Neteja de mobiliari i equipaments

Neteges d’obertura i tancament

Neteja de final d’obra

Neteges a fons

NETEJA DE VIDRES

Oferim serveis de neteja i manteniment de finestres, vidres i superfícies envidriades per a la seva empresa, oficina, façana, etc. Atenem les necessitats de cada client i establim una periodicitat concreta per executar un servei òptim i de qualitat :

Neteja i manteniment de superficies envidriades

Neteja i manteniment de vidres

NETEJA MAGATZEMS I PÀRKINGS

Realitzem serveis de neteja en espais d’emmagatzematge i pàrkings, tant a nivell comunitari com particular, oferint un manteniment anual, semestral, trimestral o a convenir segons la demanda del client :

Neteja de papereres i reposició de bosses

Neteja de portes, senyalitacions, etc…

Escombrat i neteja de superfícies

NETEJA A FONS

Realitzem serveis de neteja i desinfecció a fons en instal·lacions, magatzems, empreses, etc. L’objectiu és oferir un servei de neteja especialitzat i a mida del nostre client :

Neteja i desinfecció de superfícies

Neteja i desinfecció de maquinària

Neteges a fons i de xoc

Desinfecció ambiental

Quin és el nostre valor afegit?

SERVEI DE QUALITAT

Oferim un servei de neteja de qualitat que proporciona resultats professionals

ATENCIÓ PERSONALITZADA

Vetllem per cobrir les necessitats dels nostres clients, escoltant i establint un pla de serveis personalitzat.

FORMACIÓ AL PERSONAL

El personal tècnic es forma per oferir les últimes solucions i desenvolupar un servei acurat