REPARTIMENT ECOLÒGIC

El servei de repartiment ecològic és una de les últimes línies d’activitat desenvolupades per la nostra empresa d’inserció. Des de Troca, oferim un servei de missatgeria innovador, eficient i respectuós amb l’entorn i les persones.

D’acord amb la filosofia i la responsabilitat social corporativa apostem per una activitat ecològica que pugui donar resposta a empreses, particulars i comerços de la zona.

  • Repartiment de paqueteria de petit format de comerços i/o particulars.
  • Repartiment de sobres i cartes.
  • Repartiment i tasques de magatzem per a empreses.
  • Entregues i recollides porta a porta.
  • Bustiatge i repartiment de publicitat.