GESTIÓ DE RESIDUS

Troca també compta amb serveis concrets per a la recollida i gestió de residus, així com el desenvolupament de tasques de suport en deixalleries municipals.

Serveis:

  • Recollida d’oli de cuina domèstic
  • Recollida de piles i petits electrodomèstics
  • Manteniment i gestió de deixalleries municipals
  • Manteniment i neteja d’espais i equipaments de les deixalleries municipals

 

 

Gestió de Residus

MANTENIMENT FORESTAL

des de troca desenvolupem activitats de neteja i manteniment de camins i realitzem tasques de desbrossament i adequació per garantir que camins, terrenys i zones rurals quedin en bon estat.

Serveis:

  • Manteniment de camins, terrenys i/o zones rurals.
  • Reparació i manteniment de tanques, cartells i altres.
  • Tasques de desbrossament: retirada de residus vegetals, domèstics, etc.
  • Tasques de neteja i adequació de l’espai.

Gestió de Residus