GESTIÓ DE RESIDUS

Troca també compta amb serveis concrets per a la recollida i gestió de residus, així com el desenvolupament de tasques de suport en deixalleries municipals. El personal de serveis d’aquest sector realitza, en funció de les necessitats de cada client, algunes de les següents tasques.

Què oferim?

  • Recollida d’oli de cuina domèstic
  • Recollida de piles i petits electrodomèstics
  • Manteniment i gestió de deixalleries municipals
  • Manteniment i neteja d’espais i equipaments de les deixalleries municipals

 

 

Gestió de Residus

Gestió de Residus

MANTENIMENT FORESTAL

Al mateix temps, desenvolupem activitats de neteja i manteniment de camins i realitzem tasques de desbrossament i adequació per garantir que camins, terrenys i zones rurals quedin en bon estat.

Què oferim?

  • Manteniment de camins, terrenys i/o zones rurals.
  • Reparació i manteniment de tanques, cartells i altres.
  • Maneig, neteja i manteniment dels estris de servei.
  • Tasques de desbrossament: retirada de residus vegetals, domèstics, etc.
  • Tasques de neteja i adequació de l’espai.